ZAKLJUČEK PROJEKTA LEPLJENKA V APT-u

Kultura gre svojo pot.

Kakor luč je: njena sila je v tišini in svetlini;

ne hrumi kakor življenje, ki mu postavljajo

vsak dan ponosnejše stavbe.

Tudi jih kultura ne zahteva; ona sama je stavba

nad stavbami, stavba breztežne duševnosti,

stavba misli in duha, ki ne vzame lakomnikom

zemlje niti pedi, in to je njen ponos;

večna je in povsod je, vedno bdi nad nami

kakor svetal cilj, proti kateremu moramo iti.

 

Srečko Kosovel

 

PROJEKT LEPLJENKA je potekal med letoma 2015 in 2018, vanj je bilo vključenih skoraj 450 gimnazijcev iz 13 slovenskih gimnazij in dveh gostujočih iz Trsta in Banjaluke.

 

MENTORJA

Samo Dražumerič, pesnik in pisatelj in Peter Škerl, ilustrator

 

SODELUJOČE GIMNAZIJE

Gimnazija Novo mesto / Gimnazija Brežice / Gimnazija Jurija Vege, Idrija / Gimnazija Koper / Šolski center Nova Gorica / Šolski center Srečka Kosovela, Sežana / Gimnazija Ljubljana / Prva Gimnazija Maribor /Gimnazija Koper / Gimnazija Ptuj / Gimnazija Velenje /Gimnazija Kranj /

Gostje / Znanstveni licej Trst, Italija / Gimnazija Banjaluka, BIH

Novomeška izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti že več kot dve desetletji organizira in sodeluje pri ustvarjanju ljubiteljskega kulturno-umetniškega prireditvenega in izobraževalnega programa. V sklopu izobraževalnega programa pa nadgrajujemo tudi literarno dejavnost z raznovrstnimi izobraževanji in literarnimi natečaji, na katerih lahko mladi izpopolnijo svoje znanje o literarni vedi.

 

Kar nas navdaja s posebnim ponosom, je, da bomo projekt zaokrožili s povabilom mladih v Novo mesto, kjer si bodo gimnazijci lahko v Anton Podbevšek Teatru ogledali novo filozofsko-dokumentarno dramo o Srečku Kosovelu z naslovom KONS-O-VEL v režiji Matjaža Bergerja.

Z ogledom predstave in izdajo kataloga lepljenk tako zaokrožujemo triletni projekt LEPLJENKA, ki smo ga začeli na pobudo pesnika in pisatelja Sama Dražumeriča in somentorja ilustratorja Petra Škerla.

 

Za vsakega mladega si namreč želimo, da bi se v svet literarne umetnosti »potopil« kar največkrat, saj nam z vsakim »potopom na dah« ta daruje refleksijo, občutje, odziv in navdih – za delovanje v vsakdanjem bivanju, razširja naša razmišljanja, jih poglablja, hkrati pa nas brusi v kritične in vedoželjne posameznike. Brati in razumeti »vrtenje sveta«, razmišljati in priti do lastnih presoj in zaključkov. Pred nami tako mladi skozi izdelane lepljenka razgrinjajo svoja razmišljanja, povezana z nenehnim izpraševanjem obstoja mladega človeka v družbi, kot ga vidijo, kot pravijo sami, »kot utapljajoče se srce« v notranjih razprtijah in družbeni neenakosti.

 

V projektu, ki je potekal med letoma 2015 in 2018, je sodelovalo skoraj 450 gimnazijcev iz 13 slovenskih gimnazij in dveh gostujočih iz Trsta in Banjaluke. Projekt bo letos predstavljen tudi na Festivalu Vizije v Novi Gorici, državnem interdisciplinarnem festivalu mladinske ustvarjalnosti. 

 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Območna izpostava Novo mesto

Klavdija Kotar