ART KINO


Anton Podbevšek Teater tudi v letu 2018 nadaljuje konceptualno zasnovo predvajanja filmskih projekcij, ki bodo izvedene v sklopu Filmskega tedna Evrope 2018, ter Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (LIFFe). Filmska kamera omogoča specifično interpretacijo sveta, ki že s samim prikazovanjem oblikuje smisel zgodovinskega trenutka in s svojimi reprezentacijami oblikuje podobo o skupnem svetu; film je, kakor tudi gledališče, predvsem prostor misli - prostor, kjer se odvija umetniška praksa, ki je najtesneje povezana z očesom in najintimneje izraža svojo povezavo z videnim svetom. Skozi svojo distanco do objekta postane prag »med opazovalcem in opazovanim«, med gledalcem in podobami, ki se izrisujejo na platnu.

Poleg vizualnih prispevkov, ki jih prinašajo projekcije, bodo v sklopu Art Kina izvedene tudi okrogle mize, kjer bodo filmski ustvarjalci/cineasti skozi pogovor poskusili vzpostaviti vez med mislijo ter filmom; teme, ki jih filmi obravnavajo izpostavljajo pomembna izhodišča za razumevanje aktualne družbe, družbe 21. Stoletja.