ANTON PODBEVŠEK TEATER

Anton Podbevšek Teater (APT) je prva profesionalna gledališka institucija, ustanovljena in delujoča na področju Dolenjske in Bele krajine, je najmlajše slovensko profesionalno gledališče. Ime v naslovu – Anton Podbevšek – gre za prvega slovenskega avantgardista, ki je bil founding father prve pokrajinske umetniške razstave, ki ji je vzvratno Marjan Mušič nadel ime novomeška pomlad, kar govori o aktivni ontološki in estetski usmeritvi institucije. APTova strategija uprizoritev in koncepta gledališča je vizualni inštitut, ki temelji na najmanjši možni amplitudi med elitno in množično kulturo.

 

APT najprej izhaja iz gledališča kot oblike misli, iz kategorije emancipiranega gledalca, iz oblike artaudovskega totalnega gledališča, iz gledališča afirmativne korajže, v kateri se je treba polastiti neke točke in jo držati (Badiou), izhaja pa tudi iz podmene brechtovskega potujitvenega učinka in njegovega epskega gledališča, ter gledališča gestusa. Žanrsko ali zvrstno APT izvaja dramsko, post-dramsko, otroško, plesno, filozofsko, glasbeno gledališče. V tem kratkem času je izvedel mnogo svetovnih praizvedb, med drugim prvi uprizoritvi vodilnega svetovnega filozofa - Slavoja Žižka, ki ga omenjamo, ker je APTova sodobna drža vendarle prvenstveno vezana na odnos gledališka umetnost:filozofija.

 

'' Gledališče v odprtem prostoru med življenjem in smrtjo misli vozel med željo in politiko. Gledališka umetnost je nedvomno edina, ki mora dopolniti večnost z deležem trenutnosti, ki ji manjka, gre od večnost k času. Gledališče je afirmativna korajža, polastiti se je treba neke točke in jo držati. Gledališče mora misliti lastno idejo. Gledališče je za občinstvo, da bi ga pretresle Ideje – gledališča.''  Alain Badiou