PREDSTAVA FRANZ KAFKA: PISMO OČETU NA JUBILEJNEM 70. LJUBLJANA FESTIVALU

PREDSTAVA FRANZ KAFKA: PISMO OČETU NA JUBILEJNEM 70. LJUBLJANA FESTIVALU

Anton Podbevšek Teater bo 8. julija 2022, s predstavo Franz Kafka: Pismo očetu, nastopili na jubilejnem 70. Ljubljana Festivalu, v Križevniški cerkvi (Križanke), kar je že četrta (Tako je govoril Zaratustra, leta 2016, Talka, leta 2020, In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek, leta 2021) participacija gledališča na tem mednarodnem slovenskem performativnem prizorišču.

V inscenaciji Pismo očetu, ki je avtorski projekt Gregorja Čušina, Barbare Ribnikar, Saša Vollmaierja, Dua Silence in produkcijske ekipe APT-a, je singularnost Franza Kafke postavljena tripartitno: kot moški glas (Gregor Čušin), ženski glas (Barbara Ribnikar) in pisec glasbene temperature besedila, pianist (Sašo Vollmaier/Primož Hladnik). Kafka v pismu izvede freudovski dokazni analitični postopek o premoči Očeta, ki je naddoločilo Franza v njegovem formiranju in subjektiviranju, in enako kot Avtorja (Moje pisanje se je ukvarjalo s Teboj, v njem sem tožil samo o tem, o čemer nisem mogel tožiti na Tvojih prsih …).

Pismo je svojevrstni avtokritični dialektični intimizem, v katerem se razpre taktilni svet kafkovskih metafor (npr. o soncu, stopnicah, zemljevidu, strehi, ječi …), saj je Kafka, kot pravi nekje Max Brod, pisal v slikah, ne v pojmih. Inscenacija torej izhaja iz refleksije osnovnega in primarnega Kafkovega intersubjektivnega razmerja z Očetom, iz analitike odtenkov in uvidov v moč očetovskega nadjaza. Inscenacija artikulira dialoškost samega Pisma – še zlasti iz njunega razmerja v odnosu do izbire poklica, judovstva, pisanja in poroke, v kateri je Kafka videl možnosti emancipacijskega sredstva. Gledališkost Pisma je v spregi analitike in narativa, ki ga vsi trije protagonisti na sceni Dvojega iščejo v odtenkih tega izjemnega avtobiografskega dela. To se v marsikateri potezi lahko preslika v katerega koli med nami – na obeh straneh.

Več o predstavi in ostali avtorski ekipi: antonpodbevsekteater.si

APT