Nekaj dni v septembru Novo mesto 1920 - 2020, slovenska zgodovinska avantgarda

Nekaj dni v septembru Novo mesto 1920 - 2020, slovenska zgodovinska avantgarda

Novomeška pomlad, terminus technicus za dogodek, ki se je izvorno imenoval Prva pokrajinska umetniška razstava {1920}, je torej sintagma, pesniška ali sociološka sintagma Marjana Mušiča iz leta 1974. Sintagma nima primere v slovenskem kulturnem prostoru, saj z njo imenujemo gestus, ki je pomenil rez v dotedanjo umetniško prakso, rez, ki je ob tem, da je preprosto {bil in pomeni/l} začetek slovenske umetniške avantgarde - hkrati tudi sprožilec inovacij, novatorstva, kakor so to imenovali slovenski avantgardisti, ki je premestilo problem poezije in pesništva, glasbe in glasbenosti, uprizoritvenih potencialov scenskih in upodabljajočih umetnosti, itd.  Frontman tega gibanja, Anton Podbevšek, pa je celo prvi slovenski akcionist in performer. Dogodek sam je iztiril {do}tedanjo slovensko umetnost, bil tako rekoč takoj njen tujek in bil sprva prikazovan kot šok in škandal, hkrati pa je bilo jasno in nepreklicno, da poti nazaj ni več. Dogodek je bil sodoben tedanjemu heterogenemu svetovnemu umetniškemu gibanju, hkrati pa je bil avtentičen, avtonomen in šarmanten, ker je bil in puberes. Founding fathers  Podbevšek,  Jakac, Jarc, Kogoj, Skalicky in drugi - pod transferjem varuha interpretacije, Riharda Jakopiča – formirajo nov format duha in strasti {do}realnega, format, ki gre v duhu z roko v roki s homologijo zavesti Nietzschejevega čezčloveka, subjekta, ki skuša vedno znova presegati svojo lastno vsakršno singularnost, v odtenku in dinamizmu svobodne volje ...

Soareja nekaj dni v septembru Novo mesto 1920 - 2020, 26. septembra ob stoletnici tega preloma, je artikulirala zgoraj navedene postulate; tematizirala jih je skozi intermedialnost, strast {do} realnega, reflektirano misel kot obliko uvida v realno, performativni akcionizem, itd. Ker je bil topos izvirnega dogodka postavljen v skoraj evklidski prostor, ki se razteza od Kandije proti Glavnemu trgu Novega mesta, je soareja ohranila avtentični prostor prehoda čez most diskurza klasičnega vs. modernega. 

Soareja ob 100. letnici novomeške pomladi
NEKAJ DNI V SEPTEMBRU
1920 – 2020 NOVO MESTO
slovenska zgodovinska avantgarda

Novo mesto, 26. september 2020

Glavni trg – Kandijski most,
Novo mesto, 26. 9. 2020 ob 19. uri

Govorca na soareji:
- župan Mestne občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni
- slikar in oblikovalec (član skupine IRWIN), Miran Mohar

Koncept in režija: Matjaž Berger
Nastopajo:
Anuša Kodelja
Maruša Majer
Borut Doljšak
Pavle Ravnohrib
Tori Zdovc
Duo Silence / Boris Benko in Primož Hladnik
Sašo Vollmaier
Irena Yebuah Tiran
Tatiana Kocmur
Boštjan Čadež
Vodja soareje: Ivan Lotrič
Produkcijska ekipa Anton Podbevšek Teatra

Padalska ekipa:
Boris Janžekovič
Matej Kostanjevec
Tomaž Korpar
Dejan Veselič
vodja padalske ekipe: Aleš Debeljak

Oblikovanje videa: Iztok H. Šuc, Gašper Vovk, Gašper Brezovar
Kostumografija in garderoba: Nataša Recer
Oblikovalka kreative: Eva Mlinar
Fotografija: Darja Štravs Tisu
Režiser video prenosa soareje: Klemen Dvornik
...
fotografije Darje Štravs Tisu na naslovu:
http://www.antonpodbevsekteater.si/si/dogodek/nekaj-dni-v-septembru/

posnetek soareje na naslovu:
https://www.youtube.com/watch?v=46hwqNQpA6Q