Teorija potujitvenega učinka

Ali je gesta že tudi obrat? - Matjaž Berger »

Brecht in postsocialistični kulturni establišment - Primož Krašovec »

Trije brez četrtega ali ena skozi tri (nekaj opomb k Wangovi umetelni risbi štirih vlomilcev) - Ciril Oberstar »

Brechtove potujitvene naprave - mag. Aldo Milohnič »

"Der Kinhaken - Šus v brado" - dr. Lev Kreft »

La chinoiserie - dr. Božidar Debenjak »

Prevajati Brechta - mag. Amalija Maček »

Brecht, pesnik komunističnega manifesta - dr. Miklavž Komelj »

Kako ponovno iznajti Marxa? - dr. Mladen Dolar »

Za Brechta. Z Althusserjem. - dr. Neda Pagon »

Prispevek o simpoziju - Tanja Lesničar Pučko »