Kaj se je zgodilo med avantgardami in ''sodobno umetnostjo''?

Sodelujoči: dr. Rastko Močnik
Miran Mohar
Matjaž Berger