Soareja: OLIMPIJSKE IGRE TOKIO {1964 – 2021}

10. septembra ob 19. uri je bila v Anton Podbevšek Teatru izvedena soareja Olimpijske igre Tokio {1964 - 2021}, na kateri so nastopili: Miroslav Cerar, Jurij Zdovc in Primož Kozmus. Soarejo sta vodila Marjan Fortin in Matjaž Berger. 

Nastopajoči so nam razkrili svoje osebne zgodbe iz olimpijskih nastopov in pred nami razprli cel nabor vprašanj, ki jih beseda šport implicira: šport kot vztrajnost, šport kot etika, šport kot pripadnost, šport kot ultimativni napor in vztrajnost, šport kot igra, šport kot fantazija, šport kot individualno in kolektivno, šport kot vzgoja, šport kot postavljanje vzorov in paradigem, šport kot oblika kulture telesa, šport kot eleganca, šport kot socialno in sociološko vprašanje, šport kot ne-politika, šport v tokovih kapitala ....

APT

Foto: Boštjan Pucelj