Soareja o avantgardi

Sodelujoči: dr. Janez Vrečko
dr. Lev Kreft
Matjaž Berger-