Levi terorizem

α {Kolofon}

Nastopajo: Damjana Černe
Rosana Hribar
Mateja Rebolj
Tadej Troha
Koncept in koreografija: Marko Mlačnik
Scenografija:
Vadim Fishkin
Kostumografija: Elena Fajt
Glasba: Peter Penko
Prevodi: Erika Medle Semec
Lektura:
Maja Cerar
Maska:
Luka Mirjan Simšič
Oblikovanje luči: Simon Žižek
Zvok: Uroš Bon
Video: Gašper Brezovar
Garderoba: Andreja Marzel
Producentka: Jasna Dokl Osolnik
Produkcija:
Anton Podbevšek Teater
Koprodukcija:
DUM - Društvo umetnikov

O predstavi

Predstava Levi terorizem* se tematsko naslanja na dediščino gibanj in mislecev šestdesetih let 20. stoletja, konkretno pa na obdobje med letoma 1968 in 1977, na dokumentarne »realne« usode štirih nemških teroristov, pripadnikov I. generacije Frakcije rdeče armade - RAF (Rote Armee Fraktion): Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof, Andreasa Baaderja in Irmgard Möller.

Štirje akterji v predstavi rezonirajo in reflektirajo njihovo delovanje znotraj trenutka, v katerem so vzniknili in bili aktivni. Nenazadnje osvetljujejo pečat, ki je vtisnjen v »realno« 21. stoletja. Izhajamo iz konceptualizacije osnovne podmene oz. imperativa, da prav šestdeseta in začetek sedemdesetih let 20. stoletja pomenijo radikalen kolektivni upor nove generacije suženjstvu stvarem, odnosom, dominaciji in hegemoniji - pomenijo boj proti tedanjim oblikam kapitalizma, ameriškega imperializma in obračun z generacijo staršev, obračun z nemško nacistično preteklostjo.

To so ozadja, iz katerih smo črpali in raziskali ter spletli mrežo „refleksije" o teh dogodkih, spletli v jeziku gledaliških in plesnih avtonomij in svoboščin .....