Tiskovna konferenca ob predstavitvi uprizoritvene produkcije APT-a v letu 2011

19. januarja 2011, ob 11. uri,
veliki predavalnica višje strokovne šole, GRM Novo mesto - Center biotehnike in turizma

O produkciji 2011

Štiri nove produkcije so vezane na polje spomina, na razlikovalne poteze v spominu civilizacij, na objekt dvajsetega stoletja, na vprašanja: okrog katere – ali v kateri – luknji spomina stojijo spomeniki, kateri skriti kotiček zastirajo drobci preteklosti, katero odsotnost poskuša nadomestiti industrija spomina, do pozabljenja katere pozabe nas poskuša pripraviti ves ta spomin…