Bara Kolenc in Atej Tutta

METAMORFOZE 3º : RETORIKA

α {Kolofon}

Koncept in realizacija: Bara Kolenc in Atej Tutta
Izvedba: Ana Pandur, Bara Kolenc, Rebeka Radovan,
Jošt Pengov-Taraniš, Matej Markovič

Sister A: Andraž Zlobec
Dramaturgija: Pia Brezavšček
Oblikovanje zvoka: Jernej Černalogar
Skladba Govorice: Matevž Kolenc
Ličenje: Anja Cojhter
Tehnična podpora: Radovan Jaušovec
Izvršna produkcija: Bara Kolenc in Julia Danila
Odnosi z javnostmi: Mojca Zupanič, Uroš Bonšek
Produkcija: Kud Samosvoj
Koprodukcija: Center urbane culture Kino Šiška, Kud Pozitiv, Plesna Izba Maribor, Uferstudios Berlin
V sodelovanju s: Plesna Izba Maribor, M.I.K.K. Murska Sobota, Zavod DrMr, Uferstudios Berlin, KC Mostovna
Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope

δ {O predstavi}

Ko je človek odprl usta, je obmolknil. Ko je spregovoril, se je zlagal. Ko je prisegel, je beseda postala dejanje. Ko je ponovil, je verjel. Ko je podvomil, je izgubil glas.

 Predstava Metamorfoze 3º: Retorika razgrinja mehanizme politične, pravne in medijske retorike preko konstrukcije ikone dr. Love Prenner, visoko moralne in politično sporne odvetnice, ki je delovala v času povojne Jugoslavije. Ikona Love Prenner je danes nosilka vprašanja o (ne)možnosti Evrope.

 Predstava je tretja v seriji Metamorfoze 1º–5º, večletnem modularnem projektu, v katerem poleg predstav nastajajo tudi drugi umetniški in teoretski formati.

 Metamorfoze 1–5° želijo s pomočjo Ovidijevih Metamorfoz reflektirati nekatera temeljna vprašanja sodobnega človeka. Metamorfoze, imenovane tudi “poganska Biblija”, so od svojega nastanka v Avgustovi dobi navdihovale zahodnoevropsko kulturo prav zaradi lucidnega prepletanja drobnih človeških osebnih lastnosti in velikih metafizičnih vprašanj, ki človeška dejanja vedno umeščajo v širši etični in kozmološki kontekst, a obenem puščajo prosto pot partikularnosti človeškega značaja. Ovidijeve Metamorfoze v večletnem projektu Bare Kolenc Metamorfoze 1–5° služijo kot podlaga za uprizarjanje aktualnih političnih in etičnih tem, skozi katere je mogoče uzreti temeljna nasprotja sodobnega zahodnega človeka, še posebej njegovega odnosa do narave, družbenih vezi in sočloveka. V središču predstav stojijo partikularne človeške strasti, ki zaradi sodobnega občutenja politične nemoči, razpada imaginarnih skupnosti, nemoči jezika in naraščajočih nasprotij med naravo in kulturo prevzemajo univerzalen značaj in tako radikalno posegajo v načine skupnega bivanja.

 Projekt Metamorfoze 3°: Retorika se ukvarja s poljem jezika in komunikacije. V to polje vstopa skozi raziskavo, premislek in umetniško artikulacijo specifične veščine, ki jo je že Aristotel poimenoval umetnost prepričevanja. Avtorja zanima razgrnitev retorike kot aktualne in akutne realnosti našega časa.

 Retorika je v potrošniški družbi in v neoliberalni demokraciji eno ključnih sredstev manipulacije. PR (Public Relations) je najbolj živa realizacija poststrukturalističnega in psihoanalitičnega odkritja, da govor kot tak ni zgolj suha lingvistična struktura: je mesen, naseljuje govorčevo telo in glas ter neposredno učinkuje na poslušalca (na ravni želja, asociacij, čustev, strasti, nezavednih psihičnih operacij).

 Predpostavka (so)govornikove resnicoljubnosti, s katero običajno vstopamo v pogovor, se umakne predpostavki o njegovi varljivosti. Ravno zato, ker je retorika v neoliberalizmu postala umetnost prikrivanja resničnega interesa in priprave ter izvedbe čim boljše in čim prepričljivejše kvaziargumentacije, se je danes drži konotacija ponarejenosti, zlaganosti, besedne virtuoznosti, ki služi kot varnostni oklep prevarantstva, goljufije, izkoriščevalstva.

 Projekt Retorika se je začel v letu 2014 z raziskavo Retorično telo, ki jo je Bara Kolenc vodila preko različnih delavnic v Sloveniji in tujini. V letu 2015 je v okviru projekta nastala predstava Metamorfoze 3º: Retorika, ki je leta 2016 prejela nagrado na nemškem Theatertreffen, enem najpomembnejših evropskih gledaliških festivalov. V letu 2016 sta nastali serija performansov Retorika: Zasebne misli in razstava Retorika: Trenutek potem.

 

Foto: Atej Tutta