Spovedi

α {Kolofon}

Oblikovanje prostora:
Meta Hočevar
Dramaturgija: Klavdija Zupan
Glasba: Drago Ivanuša
Snemanje videa: Nejc Gazvoda
Rok Biček
Montaža videa: Blaž Čadež
Miha Knific
Scenska fotografija: Jaka Ivanc
Tehnična ekipa: Simon Žižek
Jana Rebselj
Gašper Brezovar
Mitja Brudar
Oblikovanje tiskanih materialov: Studio Pašteta
Lektoriranje gledališkega lista: Maja Regina
Producentka: Jasna Dokl Osolnik
Za sodelovanje pri projektu se zahvaljujemo: Petru Bekešu, Francetu Bučarju, Petru Čeferinu, Mladenu Dolarju, organizaciji Ozara Slovenija, nacionalnemu združenju za kakovost življenja, Olgi Perhavc - Uršič, Jožetu Podržaju, Miranu Potrču in Silvu Šinkovcu
Produkcija: Anton Podbevšek Teater
Koprodukcija: Studia Humanitatis

O predstavi

Predmet projekta Spovedi je refleksija določenega segmenta javnega življenja, ki jo usmerjajo iskreni etični vzgibi. Spovedi niso ne katoliška spoved ne partijska samokritika. Gledalci so v Spovedih soočeni z občutljivimi notranjimi monologi, v katerih posamezniki odstirajo svoje doslej skrite intimne dileme, zadrege, človeške stiske. Njihove izpovedi so nasprotje demagoškega, zavajajočega, propagandnega, manipulativnega govora. Spovedi so zmes intimnega in političnega gledališča, ki si prizadeva spodbuditi higieničen in etičen javen diskurz.

Spovedi so scenski projekt, ki ima karakter razgovora na štiri oči. Teoretski diskurz filozofa in teologa je uvertura v spovednico iz katere zraste katedrala z izhodom v panteon. Gledalčeva izkušnja predstave je izrazito individualna. Prva dva dela – diskurz in spovedi – gledalcu podajata vsebino, druga dva – katedrala in panteon – pa gledalcu ponujata možnost refleksije te vsebine. Meditacija v katedrali gledalca lahko napelje k zapisu refleksije o posredovanem, o možnosti soočenja z lastno resnico.

Projekt Spovedi naj po besedah filozofa Mladena Dolarja » postavi pod vprašaj ambivalentno zvezo izpovedi, resnice in oblasti, in da nasproti terorizmu samopromocijske izpovedi kot splošne forme določene kulture vzpostavi nov premislek tega, kaj je v izpovedi na tnalu, kakšna je narava resnice, ki se v njej odigrava, in kakšne so pasti, ki prežijo na krhko resnico izpovedi z vseh strani.«